Paymes API v3
Search…
Test Kart Bilgileri
Test işlemleri için aşağıdaki kart bilgilerini kullanabilirsiniz.
Kart Numarası: 1111222233334444 SKT: 12/30 CVV: 000
Last modified 1yr ago
Copy link